+ 32 (0)2 537 88 26 info@newlights-translations.be

עריכה לשונית ובקרת התרגום

בשפה, כמו בחיים, צריך לדעת איפה לשים את הדגשים.

גאולה ברקוביץ' (להתפעל מהפועל)

בקרה ועריכה לשונית

כאדם פרטי או בייצוג חברה, כל פרויקט תרגום שתפקיד בידי חברת NEW LIGHTS TRANSLATIONS יטופל בקפידה ובמקצועיות.    עריכה לשונית של הטקסט היא שלב חשוב בתהליך הפקת מסמכי תרגום אמינים ומייצגים. רמות השפה, אוצר המילים המסוים והטכני המותאם כולם נלקחים בחשבון בשלב העריכה הלשונית.

 בקרה

בקרת איכות וקריאה השוואתית של תרגומים הינם תהליכים המסייעים בשלב הסופי של תהליך התרגום הכולל לקביעת איכות התרגום. לאחר שלב הבקרה נגיש את המלצותינו הלשוניות שיינתנו ע"י מומחי לשון. כמו-כן, המסמכים יבדקו מבחינה לשונית ומבחינת הכתיב והדפוס.

עריכה

המתורגמנים בשפת האם העובדים בשורותינו יעמלו בכדי להעביר את מצע הדיעות, הערכים והעקרונות של המסרים האמורים. המעבר משפה אחת לאחרת יכול לתת כתוצאה מאמר או מסמך עם אי בהירויות או שגיאות למיניהן. על מנת להבטיח לך העברת הרעיונות בצורה האופטימלית  העריכה הלשונית חשובה בהחלט. אנו מציעים שירותי עריכה לשונית של התרגומים שמטרתם תיקון שגיאות כתיב, לשון ואחידות תכנים. השוואת הטקסטים בין המקור לשפת היעד נעשית על ידי NEW LIGHTS TRANSLATIONS ותאפשר להגיע לתוצאה אופטימלית של טקסט ברור ובעל תוכן הגיוני.

 בקרה ועריכת התרגום ב-3 שלבים:

 1. הטקסט:

א. הבנת הנושא בכתוב

ב. פיתוח הנושא והתכנים

2. המשפט

א. עריכת תכנים מבחינת עושר אוצר המילים במשפטים ובמסמך בכללותו.

ב. בקרת הרכב המשפטים.

3. המילה

א. בחירת המילה המתאימה והנכונה עפ"י שפת היעד.

ב. תיקון שגיאות כתיב

ג. תיקון שימוש דקדוקי בזמנים והטיות

 

בחר בתרגום איכותי

 

שירותי תרגום
עברית – ספרדית – אנגלית - צרפתית